Logo tekst

Vers Voorjaar

Het startte vanmiddag
Zo ergens tussen twaalf en thee
Slierde langs de kale takken
Nam pufjes geur en gekte mee
Ik voelde het kraken op vele vlakken
En niemand die het hoorde
of zag

Het plofte in rafelige wolkjes
Op het vochtige mos
Giechelend als elfjes in een vreugdedansje diep in het dennenbos
Geloof me nou, wachter van het licht
Het is begonnen
En niet alleen in dit gedicht

De lente is los!