Logo tekst

Schrijfbus

Rijdt in de buitendienst van het Scharlaken Imperium. Van A naar B en verder. Wat je van verder haalt is lekkerder. Tekst komt vaak ook verder als je het op bijzondere plekken verzamelt, tikt, schrijft. Een interview in de schrijfbus levert altijd bijzondere verhalen.

HOE RIJDT DE BUS? OP VERZOEK. BEGINHALTE KAN OVERAL ZIJN. EINDHALTE OOK.

 

A. DE SCHRIJFBUS RIJDT VOOR.

De te interviewen persoon stapt in. Wordt aan de tand gevoeld. Nadat het laatste woord uitgesproken is, verlaat de persoon de bus. Er worden aantekeningen gemaakt van het interview. Die worden naderhand omgevormd tot een tekst.

B. DE SCHRIJFBUS RIJDT VOOR. EN DOOR.

De te interviewen persoon stapt in en de bus rijdt door. Naar een afgesproken plek. Ondertussen pratend over dat wat gezegd moet worden. Bij het eindpunt stapt de persoon weer uit. Er worden opnames van het gesprek gemaakt. Die worden later uitgewerkt tot een gewenste vorm.