Logo tekst

Ik schrijf

alles waarvoor het abc de basis vormt

Middelen

Jaarverslagen, interviews, kwaliteitsrapporten, websites, brochures, speeches, folders, mailings, nieuwsbrieven, communicatieplannen, artikelen, slogans, advertenties, portetten, gedichten, persberichten, sociale media-berichten, belscripts.

Redigeren. Herschrijven. Eindredactie.

Ik schrijf. Afgestemd op doel en doelgroep, geproduceerd in overleg met collega’s, wel of niet voorzien van communicatie- advies. Ik herschrijf ook, strak teksten op of loop er even doorheen met de rode pen. Schrijven is vaak schrappen, en dat is één van mijn hobby’s.

Projectmanagement

Begeleiden redacties? Organiseren grote communicatieproducties? Dat doe ik ook. Onder het kopje projectmanagement. Het is een tak van sport die een fijne wat minder hectische aanvulling vormt op het ‘hit and run’ werk dat tekstschrijven vaak is.